top of page

2018

142 x 205-CIRCLE 圆行·国际插画季 POSTER-Final-海

Exhibition:

CIRCLE ILLUSTRATION·SHOW 


Curator:

FANG Xiaolong, GUO Jian'an

Artist List:

Yiqing Fang (China)     Yaling Li (China)

Hong Liang (China)     Yingzhi Wang (China)

Mei Wu (China)           Cun Xia (China)

Sheng Zhang (China)

Exhibition Time:

6th/January/2013 ~ 16th/January/2013


Opening Day:

6th/January/2013 (Sunday) 15:00


Exhibition Space:

Shanghai M50 Arts District, Shanghai, China

bottom of page